Bambi Cảnh Sát Để Giải Cứu.

तस्वीर का शीर्षक ,

Bambi Cảnh Sát Để Giải Cứu., Hạ Tiểu Vũ vừa mới rửa mặt xong, đã bị mùi hương nồng đậm hấp dẫn, một hơi chạy xuống lầu một.