Cheba Đẹp Quá Ngắn Tóc Đen Babe

तस्वीर का शीर्षक ,

Cheba Đẹp Quá Ngắn Tóc Đen Babe, Theo lời họ kể Trung mấy ngày trước gây thù hằn với một tên công tử nên mọi người đưa anh sang đảo Thổ Chu lánh nạn.