Trẻ Con Les Của Tình Yêu Nhau Orally

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ Con Les Của Tình Yêu Nhau Orally, Lối vào ở nơi nào trong một dãy núi dài 180km, rộng 30km với hơn hai mươi ngọn núi cao chọc trời?!.