Nóng sáp và thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng sáp và thổi kèn, Nga trở mình ủi ủi sống mũi vào cạnh sườn con trai nghe cái ấm áp ma mị chiếm lĩnh mọi cảm xúc.