Tóc dài nghiệp dư với một 22 năm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc dài nghiệp dư với một 22 năm,, Nghe hắn nói như vậy, Trương Uyển nở một nụ cười ý vị thâm trường, Lời này sao chị có thể tin đây? Chẳng lẽ chị Phỉ không giúp em?.