Thông đít thằng vớ 66

तस्वीर का शीर्षक ,

Thông đít thằng vớ 66, Đang lâng lâng sung sướng chợt bên tai vang lên giọng nói của Hoài Trung, Văn Hòa giật điếng cả người suýt nữa té nhào xuống đất.