Có Một Tay Từ Bướm Cô bé gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Có Một Tay Từ Bướm Cô bé gái, Một chiếc Lamborghini đen, một chiếc Ferrari đỏ và một chiếc Maserati tím… Đúng ba chiếc xe đầu tiên đuổi theo ông Bắc suốt một chặn đường không ngắn.