Cái Nhìn Rõ Hơn Lông Chim Afro Khó Với Mày, Tình Dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Cái Nhìn Rõ Hơn Lông Chim Afro Khó Với Mày, Tình Dục, Trong tiếng hô hào mừng rỡ của đám người phía sau, Lý Được một tay duỗi thẳng tạo ra một tư thế siêu nhân tiêu chuẩn hướng thẳng về phía tòa nhà đối diện.