Jynx Mê Cung Khó Với Mày, Chân Tín Hằng Ngày 1 Chân Tín ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Jynx Mê Cung Khó Với Mày, Chân Tín Hằng Ngày 1 Chân Tín ..., Ông Hải nhìn một hồi mong bắt gặp ánh mắt vợ nhưng chẳng thấy nàng đâu, chắc lại vùi đầu vào chấm bài kiểm tra hay đại loại như thế.