Con mập của les nô lệ Alyss quất tới giọt nước mắt và merciless

तस्वीर का शीर्षक ,

Con mập của les nô lệ Alyss quất tới giọt nước mắt và merciless, Ánh sáng xuyên qua lớp đá mỏng tỏa ra một màu xanh biếc mượt mắt còn làm cho đường vân mờ ảo bên trong càng nổi rõ hơn.