Thiên 135 Vui vẻ với bà,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên 135 Vui vẻ với bà,, Bên dưới là dung nham nóng chảy từng ngọn lửa hừng hực bốc cao như muốn thiêu sống ba người.