Cô Đơn, Cô Có Cơ Thể Tuyệt Vời

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Đơn, Cô Có Cơ Thể Tuyệt Vời, Từ nhỏ đến lớn chỉ cần được ăn no lấp đầy bụng, rõ ràng từ bé đến giờ con gái bà chưa bao giờ được ăn ngon.