Ngoài trời. Tinh Tinh

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngoài trời. Tinh Tinh, Trong khi những tiếng nói trong đầu còn mải đấu đá, tranh cãi qua lại thì lão Quân đã đầy cửa, nhẹ bước vào trong phòng từ bao giờ.