Da đen, Gilly gái Điếm, Truyền hình, đồng tính, ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen, Gilly gái Điếm, Truyền hình, đồng tính, ..., Mỗi người đều được phát một tấm chăn, một phần thức ăn, đồ uống… Họ sẽ ngủ trong này một đêm chờ đến sáng mai nhận căn nhà mới.