Tên ả rập này thằng dở hơi thật duy nhất mà thông đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Tên ả rập này thằng dở hơi thật duy nhất mà thông đít, Nga với tay qua giường lần mò một lúc cũng lấy được điện thoại đưa lên nhưng không thể bấm trúng nút nhấc máy dù nó to đùng.