Tóc vàng có lông chim cummed nào

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng có lông chim cummed nào, Có một tiếng thở dài thật nhẹ vang bên tai nàng, tiếng thở dài của một tinh linh nhỏ bé đang tỏa ra ánh sáng màu lưu ly trên vai thiếu nữ.