Tiểu Nhật bản, ho

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiểu Nhật bản, ho, Bán mảng dệt may đi cũng chỉ đủ vốn lưu động cho tập đoàn được một năm thôi.