Mỉm cười trẻ gái, người đàn ông hói

तस्वीर का शीर्षक ,

Mỉm cười trẻ gái, người đàn ông hói, Chị Mỹ Linh, em tên là Thẩm Hạo, chị gọi em là Tiểu Thẩm hay Tiểu Hạo đều được.