Tóc vàng áo Ngực Buster trên ghế Sofa mà ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng áo Ngực Buster trên ghế Sofa mà ..., Bấy giờ một chút lo lắng dâng lên trong lòng ông, không biết liệu Thiên Hương sẽ phản ứng ra sao, nàng mắng chửi ông hay sợ hãi khinh bỉ những hành vi ông đã làm ra.