Có sừng óng tính có mega bú đi bữa tiệc

तस्वीर का शीर्षक ,

Có sừng óng tính có mega bú đi bữa tiệc, Hàng trăm hàng ngàn hạt li ti như vậy xoay vòng trong không khí nhìn như lộn xộn bất quy tắc nhưng lại tạo thành hình một cái phễu… Không.