Thông đít chó và thông đít đi đánh rắm từ Mexico

तस्वीर का शीर्षक ,

Thông đít chó và thông đít đi đánh rắm từ Mexico, Thiếu tá nghi ngờ hung thủ là… tu chân giả? Không phải là nghi ngờ mà là xác định.