Gương mặt chó chết & Gót chân Tôn thờ - NastyNatalia

तस्वीर का शीर्षक ,

Gương mặt chó chết & Gót chân Tôn thờ - NastyNatalia, Nói xong, Thẩm Hạo buông tay ra, tiêu sái xoay người rời đi, căn bản không quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Vũ một cái.