Âm đạo tình yêu,

तस्वीर का शीर्षक ,

Âm đạo tình yêu,, Dĩ nhiên Đan Trung cũng tu luyện nhưng đáng tiếc công pháp của cha nuôi không phù hợp với linh căn hệ Mộc của hắn.