Thằng lòe loẹt mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Thằng lòe loẹt mông, Phía sau, thành chủ Hà Thành hướng Lý Thần Vũ cung kính hỏi: Thưa điện hạ, có phải nguy cơ đã bị hóa giải?.