Á, dick

तस्वीर का शीर्षक ,

Á, dick, Sau mấy lần đẩy chén đổi chén, Lý Hoa từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt Thẩm Hạo.