TRANG PHỤC CRAVATE, TÁC PHẨM 6 C 543

तस्वीर का शीर्षक ,

TRANG PHỤC CRAVATE, TÁC PHẨM 6 C 543, Sáng nay khi hai người thoát ra khỏi máy bay còn đang bì bõm trên mặt biển thì hai chiếc tàu của đám người tấn công đã trờ tới.