Cách moi người đi ra khỏi con cặc hắn

तस्वीर का शीर्षक ,

Cách moi người đi ra khỏi con cặc hắn, Trước ánh mắt kinh khủng của vô số người, bộ da người được vớt lên trải rộng bên cạnh hồ bơi.