Ăn âm đúng

तस्वीर का शीर्षक ,

Ăn âm đúng, Rồi không ai bảo ai, cả hai gần như đồng thời sực tỉnh trước cái thực tại đáng xấu hổ.