Chân với vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân với vớ, Không cần mất quá nhiều kỳ công, cái cảm giác ăn vụng trong một tình cảnh ngặt nghèo không ngờ lại khiến Nga nhanh chóng thích nghi.