Cái máy chết tiệt thủ dâm

तस्वीर का शीर्षक ,

Cái máy chết tiệt thủ dâm, Vị trí cái chết của Minh và Hải phân tán cách khá xa với Hoàng và quần áo của hai người họ… Vì họ đang chạy trốn.