-Chim Brazil hút hai,

तस्वीर का शीर्षक ,

-Chim Brazil hút hai,, Máu nóng còn có thịt nát của kẻ nàng vừa giết bắn lên mặt, Khánh Phương cũng không có thời gian lau đi.