Người đàn bà thống trị điều khiển vài

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đàn bà thống trị điều khiển vài, Đừng nói là tham quan chỗ của ông, tôi và hai đứa nhỏ này sẽ ở lại đó một thời gian… Ông muốn tìm hiểu điều gì về tu chân cũng được.