Hai rất nóng, tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai rất nóng, tóc vàng, Đột nhiên tiếng Hoài Nam gầm gừ bên tai… Khánh Phương còn chưa hiểu ra chuyện gì thì anh đã rời khỏi người nàng.