Bdsm tình hư

तस्वीर का शीर्षक ,

Bdsm tình hư, Ừm… Những thanh kiếm cổ của các đời vua, các vị tướng trong khung kính đó… Chúng hầu hết là phi kiếm đấy.