Em gái tôi, lấy áo ngực của cô, từ ngực bà ấy

तस्वीर का शीर्षक ,

Em gái tôi, lấy áo ngực của cô, từ ngực bà ấy, Điều bất hợp lý thứ hai khi chúng tôi phân tích thành phần trong tro cốt bốn nạn nhân thì lập ra được sơ đồ vật chất hóa học như sau… Người cảnh sát bấm chuyển hình.