Gianna Sáng Tình Dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Gianna Sáng Tình Dục, Lý Thần Vũ nhìn Dương bằng ánh mắt khó tin, kẻ trước mắt cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cấp bậc Chiến Hoàng, nhưng lại dám âm mưu đối phó một vị Thần!.