Vắt sữa các cum fm

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa các cum fm, Là Trung nói bà… Gần như ngay lập tức trong đầu bà lại vang lên giọng nói của Hoài Trung.