Gaping, Nhỏ, Nhồi Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Gaping, Nhỏ, Nhồi Lả, Sau vài ba câu nói gì đó, họ đi thẳng tới nhà hàng ở sảnh bên phải của khách sạn.