ANH quốc, mỗi người khác miệng,

तस्वीर का शीर्षक ,

ANH quốc, mỗi người khác miệng,, Nếu Hoài Trung tỉnh táo thì để nó làm chủ trận là phù hợp nhất vì tu vi người chủ trận càng cao hơn những thành viên khác càng tốt.