Bdsm TortureGalaxy Aga.

तस्वीर का शीर्षक ,

Bdsm TortureGalaxy Aga., Độc Hành quỳ gục xuống, trên mặt vẫn còn mang nét khó tin, hắn bại hoàn toàn, bại theo kiểu bị đối thủ nắm trong lòng bàn tay ngay từ lúc bắt đầu trận chiến.