Mũm mĩm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Mũm mĩm,, Hình như có vị khách nào đó rất quan trọng nên chị ấy phải đi làm sớm đó ba.