Jogger busts óng tính đập alfresco và gia nhập bọn chúng

तस्वीर का शीर्षक ,

Jogger busts óng tính đập alfresco và gia nhập bọn chúng, Nhất là ông tổ mà Hoài Trung nói hoàn toàn không phải họ Lê, mà là họ Ninh.