Những Quân Đội Các Anh

तस्वीर का शीर्षक ,

Những Quân Đội Các Anh, Ta là người đã… chứng kiến cái chết của mẹ con bốn năm trước… Ông… Ông thật sự chứng kiến mẹ con đã chết thế nào sao? Thy Thy sửng sốt hỏi lại.