2 nóng cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

2 nóng cảnh sát, Tỏi phi mới thơm chứ tỏi sống thơm cái nỗi gì, thằng này đúng dị luôn Nhi nhìn vào trong cối Con giã thêm chút nữa cho ớt nát hơn mới cay.