Mút & chết tiệt một cảnh Sát Người

तस्वीर का शीर्षक ,

Mút & chết tiệt một cảnh Sát Người, Mây đen cuồn cuộn kéo đến che lấp cả bầu trời, tiếng sấm chớp đùng đùng vang động khắp nơi.