Ăn Và Cái Thằng Bất Lực Tay Ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Ăn Và Cái Thằng Bất Lực Tay Ba, Ông Dũng cứ thao thao bất tuyệt trong khi bà Cúc từ đầu bữa tới giờ rất ít lên tiếng.