Thực sự tốt đẹp gái!

तस्वीर का शीर्षक ,

Thực sự tốt đẹp gái!, Dường như thấy có lỗi với cô con dâu vẫn đang đợi cơm nên ông Quân miễn cưỡng ngồi xuống bàn mặc dù bụng dạ ông lúc này chả thiết tha gì tới chuyện ăn uống.