Virginia trong đen vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Virginia trong đen vớ, Từ trên Hắc Dương Hạm vang lên tiếng reo hò, có mứng vui, có khóc lóc, người mừng vì đặt cược Dương thắng, người khóc vì đặt Độc Hành thắng.