Lão Già Khốn Kiếp Nóng Tóc Vàng Cô Gái Trẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Lão Già Khốn Kiếp Nóng Tóc Vàng Cô Gái Trẻ, Dĩ nhiên thời gian vừa qua vì cái chết của ba đứa bạn thân hắn đã hiểu lầm thậm chí căm ghét Khánh Phương.