Ấn độ AGRA, BỆNH nhân của MÌNH

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ AGRA, BỆNH nhân của MÌNH, Trên vòm trời âm u, một lỗ hổng lớn xuất hiện khi lớp đá trên trần vỡ vụn rơi xuống, trong lỗ hổng tối tăm, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ trên lỗ hổng hạ xuống.